top of page
Teken de Derde Petitie

 Lees petitie hier :

Dank u, uw handtekening is geregistreerd

Bezwaarschrift die U kunt
wijzigen

Derde Petitie

Destruction of Habitat Espinette Centrale

NIEUWE MOBILISATIE TEGEN DE VESTIGING VAN EEN HORECA "café/restaurant/dancing"

IN HET ZONIËNWOUD, ter hoogte van de Middenhut

Historisch:

  1. Na de intrekking in november 2021 van hun eerste aanvraag voor een milieuvergunning voor de vestiging van een horecazaak in de huizen van de boswachter van de Middenhut gezien het zeer sterke verzet van de bevolking tijdens het openbaar onderzoek,

  2. Na eind december 2022 hun tweede aanvraag te hebben geweigerd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, naar aanleiding van het beroep dat samen met de Vrienden van het Zoniënwoud was ingediend tegen de beslissing van het College van Sint-Genesius-Rode (SGR) dat deze vergunning volledig had verleend, zonder rekening te houden met de zeer vele bezwaren die de burgers hadden geuit,

  3. Dezelfde twee verzoekers dienden een derde aanvraag in voor een wijziging van het gebruik van de woningen van de boswachter van de Middenhut en voor de installatie van een horeca in deze woningen.

Deze derde aanvraag wordt op een misleidende manier voorgesteld om te kunnen hopen op een afwijking van de beperkende milieuregels binnen een drievoudig beschermd gebied:

Natura 2000-gebied, geklasseerd bij Koninklijk Besluit

sinds 1959 en UNESCO-bufferzone.

Ze geven nu aan dat het een eet- en drinkplek wordt voor "recreanten van het Zoniënwoud", met een beperkte ruimtelijke impact en van algemeen belang terwijl het project erg lijkt op de 2 eerdere projecten die zijn afgewezen.

Het valt nog steeds onder de noemer "café/restaurant/dancing" en blijft grootschalig: het zorgt voor een intensieve werking, 7 dagen per week geopend, het hele jaar door, met zeer verlengde openingstijden (van 9 tot 18 uur van oktober tot maart; van 8 tot 22 uur van april tot september) en biedt plaats aan 150 personen (30 binnen en 120 op het terras).

Het openbaar onderzoek loopt van 3 november tot en met 4 december 2023.

De documenten van dit dossier zijn inzichtbaar op het Omgevingsloket:

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2023109436/inhoud-aanvraag/3WFGWR_3SlOdsQx2aMPxLg

 

Het is belangrijk om nogmaals bezwaar maken tegen een dergelijk project maar dit moet TOT en MET 4 DECEMBER 2023 geschieden,

  1. door het bijgevoegde verzoekschrift te ondertekenen:

of

 

EN OOK

 

2. door het schrijven van een oppositiebrief (met vermelding van de referentie OMV_2023109436; een standaardbrief die u kunt wijzigen wordt in bijlage voorgesteld) die op 3 mogelijke manieren naar de gemeentelijke administratie van St Genesius Rode moet worden gestuurd:

  • via het Omgevingsloket

Bezwaarschriften - Fase Eerste Aanleg - 2023109436 - Inzageloket (vlaanderen.be) (via itsme)

door te klikken op "Bezwaarschrift AANMAKEN"

 

We danken u om dit, onverwijld, via e-mail en/of via sociale netwerken te verspreiden en te delen met al uw contacten om het aantal tegenstanders te vergroten

 

Wij herinneren u eraan dat de "Crowdfunding Forêt de Soignes" speciaal opgericht ter verdediging van de site Middenhut die onlangs werd verwoest door de aanleg van een betonnen parking na ontbossing van bijna 5000 m2 beschermde soorten. Er loopt een beroepsprocedure (de pleidooien in 2024 zullen plaatsvinden) en aangezien de gerechtskosten hoog zijn, is het noodzakelijk deze crowdfunding regelmatig te voeden. Zoals gezegd is elke bijdrage belangrijk, ongeacht de omvang ervan, maar wij stellen voor een gemiddeld bedrag van 50 euro over te maken op de rekening:

BE96 0689 3956 8905

onder vermelding van "Crowdfunding Forêt de Soignes".

 

De Middenhut buurtcomité

bottom of page