top of page
Teken Petitie

 Lees petitie hier :

Dank u, uw handtekening is geregistreerd

Standaardbrief die U kunt
wijzigen

Petitie

Destruction of Habitat Espinette Centrale

HET ZONIËNWOUD OPNIEUW IN GEVAAR TER HOOGTE VAN DE MIDDENHUT

Na het intrekken van hun eerste aanvraag voor een milieuvergunning in november 2021, na zeer sterk verzet van de bevolking, hebben dezelfde aanvragers opnieuw een "nieuwe" aanvraag ingediend voor hetzelfde project om een "café /restaurant /dancing" in de boswachterswoningen gelegen in het Zoniënwoud.

Dit "nieuwe" verzoek is nog zorgwekkender dan de eerste omdat het de intensieve en particuliere exploitatie van een horeca versterkt binnen een Natura 2000-beschermd gebied, dat sinds 1959 door KB is geclassificeerd en een bufferzone van UNESCO.

Het openbare onderzoek vindt plaats van 7 maart 2022 tot en met 5 april 2022. De documenten van dit dossier zijn inzichtbaar op het Omgevingsloket:

https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoek/projectuuid=7AVLFDwqRG-TCKF6qeS-Dw

 

Het is belangrijk om nogmaals bezwaar maken tegen dit rampzalige project maar dit moet TOT en MET 5 APRIL 2022 geschieden,

  1. door het bijgevoegde verzoekschrift te ondertekenen:via de website van het Middenhut buurtcomité: https://nl.comite-quartier-espinette.com/

of 

- handgeschreven, door de ondertekende petitie terug te sturen via het emailadres: info@comite-quartier-espinette.com

 

EN OOK

2. door het schrijven van een oppositiebrief (met vermelding van de referentie OMV_2022024878; een standaardbrief die u kunt wijzigen wordt in bijlage voorgesteld) die op 3 mogelijke manieren

- naar de gemeentelijke administratie van St Genesius Rode moet worden gestuurd: via het Omgevingsloket 

​​https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoek/projectuuid=7AVLFDwqRG-TCKF6qeS-Dw

 

door te klikken op "NIEUW BEZWAARSCHRIFT TOEVOEGEN"

 

- via e-mail: grondgebiedszaken@sint-genesius-rode.be

- per brief aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpstraat, 46, 1640 Sint-Genesius-Rode.

We danken u om dit, onverwijld, via e-mail en/of via sociale netwerken te verspreiden en te delen met al uw contacten om het aantal tegenstanders te vergroten

Wij herinneren u eraan dat de "Crowdfunding Forêt de Soignes" speciaal opgericht ter verdediging van de site Middenhut die onlangs werd verwoest door de aanleg van een betonnen parking na ontbossing van bijna 5000 m2 beschermde soorten. Er loopt een beroepsprocedure en aangezien de gerechtskosten hoog zijn, is het noodzakelijk deze crowdfunding regelmatig te voeden. Zoals gezegd is elke bijdrage belangrijk, ongeacht de omvang ervan, maar wij stellen voor een gemiddeld bedrag van 50 euro over te maken op de rekening:

BE96 0689 3956 8905

onder vermelding van "Crowdfunding Forêt de Soignes".

 

De Middenhutbuurcomité

bottom of page